بهار...

اینگونه که اینجا و آنجا می بینم، گویا بهار در راه است. اما « بهار جان ها» ، کی می رسد؟

پانوشت - «بهار جان ها» وام گرفته شده از مولانا: آمد بهار جان‌ها ای شاخ تر به رقص آ چون یوسف اندرآمد مصر و شکر به رقص آ

/ 0 نظر / 57 بازدید