آدمها

خودرایی و خود خواهی ان سرش حماقت است و نادانی .هر چقدر که آدمها فقط بخواهند نظر خودشان را اعمال نمایند به همان درجه حماقت خودشان را نمایان کردهاند .هیچ دقت کرده اید که اغلب آدمها فکر میکنند و نیز همیشه آن را بازگو میکنند که هر تصمیمی که میگیرند و هر فکری که میکنند درست ترین بوده است . مثلا فکر میکنند فقط بچه انها است که نابغه است فقط درست ترین انتخاب را آنها میکنند در تمام موارد حتی در خرید لباس و کفش و کلاه و وسایل خانه و پوشاک و غیره .

حتی فکر میکنند عقیده و طرز فکرشان درست ترین است برای همین هم هست که نمی توانند به دمکراسی معتقد باشند.همیشه و همه جا منم منم میکنند.به قول معروف مرغشان فقط یک پا دارد

البته این خصیصه یعنی خود رایی وخود خواهی در یک جامعه مرد سالار نمود بیشتری دارد وزنان این جامعه نیز به تبعیت از مردان این خصیصه را یدک میکشند و در مواجهه با دیگر افراد جامعه آن را بروز میدهند.

/ 0 نظر / 7 بازدید