نمایشگاه کتاب1384

نمایشگاه کتاب با تمام ایرادات و نقص هایش به پایان رسید و جالبترین نکته ای که در مورد این نمایشگاه باید گفت این است که رـ اعتمادی همچنان پیشتاز  است !زیرا پر فروش ترین کتاب  به او تعلق داشته است .البته در این هیچ گونه شکی نیست که همیشه هنرهای عامه پسند بیشترین مخاطب ها را دارند و همیشه استقبال بیشتری از آنها می شود.اما در این میان جای تاسف هم بسیار است.

 

اما نمایشگاه امسال هم هیچ فرقی با سال گذشته نداشت از نظر تبعیض قائل شدن در بین ناشران .این چه نوع برنامه ریزی است که مکان و نوع غرفه ها بر طبق حروف الفبا باید انتخاب شوند ؛ در صورتی که همه غرفه ها از نظر موقعیت یکسان نیستند. ناشرانی که در ردیف های بالای الفبا قرار دارند همیشه دارای غرفه های مطلوب می گردند و انهایی که بعد  قرار می گیرند به تدریج دور افتاده تر و کساد تر . اگر ملاک حروف الفبا است هر سال شیوه خاصی را در نظر بگیرند مثلا یک بار هم از انتهای الفبا شروع کنند ...

 اهور ۲۵/۲/۸۴

/ 0 نظر / 6 بازدید