شعر

دیری ست
به ترانه هایی که دریا می سراید
نا خوانده مهمان می شوم

خشمناک
با گلوی هراسان
قصه های ماه و آسمان

دریا را هول می نشیند به بر
پرسیدم اش،
ساحل نجات کجاست؟
--
منصوره اشرافی- از کتاب سکوت سپری شده

/ 0 نظر / 53 بازدید