رندان ماه اکتبر منتشر شد

رندان ماه اکتبر  منتشر شد.

رندان را یاشار احد صارمی اداره می کند. برای من همیشه رندان، رنگ و بوی تازگی دارد و البته سلیقه ای که یاشار در هماهنگی زبان و تصویر به خرج می دهد ستودنی است . بهر حال رندان کم کم دارد  بی سر و صدا و آرام جای خود را در میان آنانی که به دنبال حرفی برای خواندن هستند، باز می کند .

با من حرف بزن ای بی دین

از کوچه های پر از صلیب و ابرهای کج و معوج بر گرد

ابن جا گندمزاری با بوی نان های شیرین در انتظار توست*

 برای یاشار به خاطر این همه سخت کوشی اش و سخت گیری اش و سخت جانی اش، موفقیت آرزومندم .

 

* شعری از یاشار احد صارمی

 ـــــــــــــــــــــــــ

 این شعر را  در رندان این ماه نیز می توانید بخوانید. 

 

ای عشق،

              کجایی؟

که تباهی زیستن

              بر دوش آدمی

              مرگ را حضوری قاطع

                                  می بخشد.

 

کجایی،عشق؟

که اندوه آدمی

زیستن بی انگیزه،

              شیوه همیشه ماندن شده.

 

عشق!

مددی

در دشواری تلخ

              گزینش.

 

مددی!

در رهسپاری

کجایی ،عشق!

تا همیشه در لحظه های تردید

در لحظه های روشن و تاریک

در لحظه های گم گشتگی

فریادت کنم

       عشق

              عشق

                     عشق

و آدمیان را

به توانایی پایدار خویشتن شان

                           یقین بیاورم.

 

/ 0 نظر / 6 بازدید