دیدگاه هنری ادبی پنجم منتشر شد

 

دیدگاه هنری ادبی

دیدگاه پنجم
 
Henri Rousseau. Exotic Landscape, Fight between Gorilla and Indian. 1910. Virginia Museum of Fine Arts, Richmond,VA, USA

 تو می دانی چرا خودم نیستم؟    حمید رضا اکبری شروه

در باب داستان نویسی امروز   داریوش آزادمنش

سپیده    آرتور رمبو / شاپور احمدی

سگ امریکایی    علی عمادی

گریز ازماهی   آرش توکلی


وقایع نگاری نگار     پژمان رضایی
راهی که فروغ گشود    نسرین مدنی


صدای برگها(غربت پاییز)-  برای فروغ      اسماعیل یوردشاهیانمیراث یک زن     همت شهبازی

نامت بلند باد رهایی    شهریار گلوانی 

و زخم های من همه از عشق است    نصرت الله مسعودی
دوست – برای فروغ    سهراب سپهری

شبنمی و آه – برای فروغ       سیاوش کسراییمرثیه – برای فروغ      احمد شاملو
نامه به پدر    فروغ فرخزاد


نامه هایی به برادر    فروغ فرخزاد

نظراتی درباره شعر   فروغ فرخزاد

نگرشی بر شعر امروز  فروغ فرخزاد


 
 
 
 
 

زندگی نامه فروغ فرخزاد

/ 0 نظر / 6 بازدید