یک شعر - عشق


عشق
بالا ­خزید

ازکفِ پا

حسِ ِ غریب.


دوید

مویرگ­ها را

و فرو ­غلتید

از گیسوان

و بارید

.

.

.


تا فرو شوم

در گِل.              

 

منصوره اشرافی

از مجموعه آماده انتشار

 

/ 0 نظر / 6 بازدید