این حرفها...

 

یادداشت کوتاه بالای نوشته قبلی گذشته از جنبه طنز امیز ان برای بعضی از دوستان ایجاد شبهه نموده است و خواسته اند که میدان را برای کوچکتر ها خالی کنم .. ....من در اینجا به ان دوست عزیز می گویم که ما و امثال ما سالها است که میدان را برای همه خالی کرده ایم و گفته ایم که:این گوی و میدان .و بارها و بارها به میدان امدن را تشویق کرده ایم منتهی به میدان امدن ها و سلیقه ها متفاوت است و بستگی به نظر شخصی دارد که میدان را چگونه و کجا بدانندو اگر از نظر بعضی از دوستان به میدان امدن مترادف است با نوشتن در اینجا و الان هم هر یک از دوستان اشنا و نیز دوستان نااشنایی که حرفی برای گفتن دارند من با کمال میل حاضرم که این صفحات سفید را نه تنها قرض داده بلکه کاملا در اختیارشان قرار دهم..و این را هرگز نیاید فراموش کرد که اصل کلی برای من تشویق و تایید است نه طرد نمودن و پس زدن.فقط یک شرط دارد و ان این است که قبلاهی به من بگویند :بذار منم بنویسم!!(این خط پایینی یادداوری کنم که جدی نبود .تا باز این مشکل برایم پیش نیاید که پیام بدهند کاسه کوزه ات را جمع کن!!!)

************

حالا که حرف وب لاگ نوشتن و این جور چیزهاست باید بگویم جالبترین پیامی را که در تمامی وب لاگها وجود دارد و شاید بشود گفت مشهور ترین پیام وبلاگی است این است:(وب لاگ قشنگی داری ...به منم هم سری بزن. )البته این پیام در شکل و محتوا گاه گاهی اندکی تغییر می کند ولی مضمون کلی ان همیشه یکی است.

اینجا که حرف از وبلاگ و وبلاگ نویسان است بد نیست کمی هم از احوالات انها گفته شود .مثلا شادی عظیم در نزد انها موقعی است که ببینند زیر یک نوشته شان ۱۰۰ تا پیام گذاشته شده و اندوه عظیم موقعی است که هی بنویسند و پیامی نبینند .....و اینجاست که عزم را جزم کرده و با صدای بلند اعلام می کنند که وبلاگ نویسی را کنار می گذارند یعنی به نوعی قهر میکنند ....تازه در کنار تمام اینها دعواها و قهر و اشتی های وباتگی هم بسیار زیاد است واما بیشترین نکته قابل توجه در اغلب وبلاگها پیامهای رمانتیک ان است که حاوی کلمات نابی است که با بهترین اشعار بزرگترین شاعران رومانیتک مقابله میکند!!!!راستش الان حوصله باز گو کردن انها را ندارم.........مثل اینکه وارد بد مبحثی شدم ...........اگر بخواهم همین طور اندر قضایاو احوالات وب لاگ نویسان موشکافی کنم دشمنانم زیاد می شوند پس....بگذریم!!!

/ 0 نظر / 8 بازدید