پیدا کنید پرتقال فروش را !

روزنامه شرق دوشنبه ۲۳ آذر ماه به نقل از خبر گزاری ایلنا نوشته است:

بر اساس آمارها بیش از۱۲  میلیون نفر در کشور در فقر مطلق به سر می برند.

 

با این تفاصیل  میزان جرائمی (اعم از سرقت و فحشا و ...) که ناشی از فقر  در جامعه بوقوع می پیوندد را حساب کنید.

/ 0 نظر / 6 بازدید