دو شعر در سایت رندان

 

دو شعر در رندان

ـــــــــــــــــــ

.

 

ردی از پرواز پرنده

                         در آسمان.

 

ماه،

که ربوده ایش.

 

کلمات

روزها

بی توقف

بی قرار.

 

عشق

مرگ

ایستاده

          بر دروازه جهان.

 

 

اینک همه

در چشمان من

و می توانم

بگریم

تمام آنها را...

/ 0 نظر / 7 بازدید