شعر

برفروزان
هیمه ی هستی را
در بسیط جان
با جرقه ای
تا عشق
شعله کشد در رگ ها
و نور 
بتابد، 
در این سرد و سیاه.
-- 
منصوره اشرافی- از کتاب سکوت سپری شده

/ 0 نظر / 63 بازدید